Synopsis

GENRE

Hvordan laver man dokumentarfilm i en tværfaglig kontekst? Hvilke synergier finder sted, når man arbejder på tværs af brancher og fagligheder?

Hvad sker der i det nye tværdisciplinære krydsfelt mellem dokumentarfilm, forskning og kunst?
En lang række nye dokumentar- og kunstfilm-projekter arbejder på innovativ vis med at udvikle nye typer viden og erkendelse i samspil med forskningsmiljøer og andre tværdisciplinære partnerskaber.
Det er ikke film OM forskning, men film og forskning, der i sig selv bliver lavet på en måde, der skaber viden og film på en ny måde.” CPH.DOX

3Bdok er en kunstnerisk dokumentarfilm om videnskab og bevidsthed, der udfordrer de traditionelle grænser mellem genrer og medie.

3Bdok bygger bro mellem film, kunst, kvantefysik, ledelse, spiritualitet, organisationsudvikling, samfundsforandring, økonomi, politik, hjerneforskning, trivsel, sundhed og bæredygtighed i en bestræbelse på, at vise en anden vej end den vores samfund og verden lige nu følger.

PRÆMIS

Bevidste mennesker er
Bedre mennesker der skaber en
Bedre verden.

PLOT

3Bdok viser at det gamle paradigmes tid er over, og viser hvordan mennesker bliver bevidste og udvikler sig til bedre mennesker der skaber bedre resultater via det nye paradigme.

SYNOPSIS

3Bdok er den overraskende og samfundsændrende fortælling, om hvad der sker når en gruppe medarbejdere i en organisation, skal forholde sig til det nye videnskabelige paradigme, – hvor alt er forbundet med alt andet.  Et paradigme der beviser dét visdomspraksisser har sagt og praktiseret i flere tusinde år. En ny tid med vidtrækkende perspektiver for hele menneskeheden. Dokumentaren undersøger hvordan abstrakt matematik og eksperimental videnskab omsættes til dagligdags praksis baseret på årtusinders menneskelig erkendelse. Via interviews af kvantefysikere, hjerneforskere, ledelsesguruer og visdomspraktikere dokumenteres det hvordan det hele egentlig hænger videnskabeligt og spirituelt sammen. Vi ser også hvordan det virker i kroppen og følelsesmæssigt opleves af den enkelte person og i grupper. Filmen følger almindelige mennesker og stiller spørgsmålet om det kan bruges i en almindelig dagligdag?

Vi følger hvordan kunstneren og forandringskonsulenten Jan Christiansen omsætter det nye paradigme til praksis i gruppens hverdag. Vi følger gruppen i deres udvikling, både som enkeltindivider og som organisation. Vi ser deres reaktioner, undren og overraskelser på videnskabens nye fortællinger og opdagelser. Vi oplever dem blive udsat for visdomspraksissernes metoder og hører om deres transformerende oplevelser. Vi følger deres indsats for at bruge det nye paradigmes viden og de gamle visdomspraksissers metoder i deres dagligdag. Vil de lykkes på helt nye måder end de havde turde forstille sig?. Kan det bruges i bestræbelserne på at løse de udfordringer menneskeheden står overfor?

“Det forenede felt er kulminationen på årtiers videnskabelige undersøgelser af virkelighedens natur. Denne model sammenfatter alt det vi ved om universet. Selvom detaljerne ser komplekse ud, er den gennemgående struktur meget simpel.

Den viser at universet fundamentalt er forenet og overfladisk forskelligt. Vi er efterhånden ved at være klar over, at Kvante Mekanik, Kvante Felt Teori og Det Forenede Felt Teori er ikke-materielle virkeligheder. Der er ikke en materiel kilde til det materielle univers.

Det Forenede Felt er det mest koncentrerede felt af intelligens i naturen. Og en dynamisk intelligens. Og dynamisk intelligens er bevidsthed. Det samme har meditative praksisser sagt i årtusinder. Meditation er at vende opmærksomheden indad mod dybere og dybere niveauer i bevidstheden for til sidst at opleve forening med altet”.

-Kvantefysiker ved CERN John Hagelin