MentorShip Next Level

 

Målet er at minimum fordoble læsehastigheden og indlæringen, øge hukommelsesevnen, kunne bruge geniers strategier, være bevidst om hvad der skaber verden og hvordan ens liv skabes, blive mere nærværende og opmærksom, større indsigt og selvkontrol, bedre ledelseskompetencer og større sundhed.

5 seminarer á 4 timer hver 3. uge

Hurtiglæsning
Læseteknikker der øger læsehastighed og forståelse med 2 -10 gange.

Accelereret indlæring
Teknikker der øger indlæringen og koncentration om tekstens pointer.

Hukommelse
Hukommelsesmestres teknikker, huskeknager og “søgefunktioner” huske navne, huske tal på 25 eller flere cifre.

Geniernes Strategier
Geniernes strategier og skabelsesmetoder.

Teori U
Ledelse fra fremtiden medens den opstår og skabelse af sociale, kulturelle og forretningsmæssige fornyelser.

Bevidst Skabelse
Indsigt og erkendelse i hvad der skaber ens verden og hvordan man skaber sit liv. Frontforskningens resultater indenfor kvantefysik, hjerneforskning, epigenetik og visdomspraksisser.

Visualisering
Visualisering af indlæring, mål og planer. Forståelse af kunstens skabelsespraksis.

Opgaver, refleksion og læsning af bøger
Imellem seminarerne er der opgaver der skal løses eller det lærte skal praktiseres.

Mentee finder 10 – 20 bøger til praktisering.