Isen tilbage på polerne

Et herrens år
Polernes nedsmeltning er menneskets værk og et naturligt led i evolutionen – og dét er løsningen også!
Det er et herrens år 2016.
En krise i de finansielle og økonomiske markeder har raset i en tid og revet tilværelsen omkuld for ikke så få mennesker, virksomheder, samfund  og lande.
Men det er formentlig kun et mindre forvarsel på hvad der vil komme.
En endnu større ødelæggende krise truer selve planetens liv, specifikt menneskets livsvilkår, der får en finansiel krise til at ligne en stille krusning på en skovsø.
Det kan blive en forandring der kan afslutte menneskelivets samfund og eksistens som vi kender det.

Men hvordan er mennesket havnet i den situation?.
Vi er havnet i den som en naturlig udvikling i evolutionen.
Vi kan forstå den evolutionære udvikling ved at betragte den rejse livet og menneskeheden har tilbagelagt efter universets opståen frem til i dag.
Det begyndte med Big Bang Universets skabelse, der indtraf for ca. 13 – 15 milliarder år siden.
Først var der ingenting, så et stort brag, hvor energien omformede sig, quarker, partikler og atomer opstod. De klumpede sig sammen, der udvikledes grundstoffer, som begyndte at danne stjerner og planeter.
På et tidspunkt eksplodere nogle af stjernerne i supernovaer, der producerede energi nok til at de tungere grundstoffer kunne dannes så nye kloder og planeter opstod.
For omkring 4 milliarder år siden begyndte udviklingen af liv på Jorden.
Encellede organismer blev på et tidspunkt for store og for at overleve fandt livet en løsning og evolutionen udviklede celledelingen og flercellede liv opstod for omkring 1 milliard år siden.
Fødemængden var ved at forsvinde, så organismerne udviklede fotosyntesen.
Spildproduktet af fotosyntese er ilt, og mængden af ilt truede igen livet og organismerne.
Det tvang evolutionen til igen at udvikle en ny art i form af ilt forbrugende organismer.
Udviklingen af nervesystemet blev muligt da hvirveldyrene opstod for flere millioner år siden.
Gentagne gange er livet på jorden blevet næsten udryddet på grund af meteornedslag, vulkanudbrud, nedkøling og andre katastrofer.

Livet har altid et svar
Men livet har hver gang efterfølgende produceret nye og endnu flere arter og organismer end før katastroferne.
Efter den sidste katastrofe hvor dinosaurerne uddøde kom pattedyrene til syne for 50 millioner år siden og arten Homo opstod  for et par millioner år siden.
Homo Sapiens opstod for et par hundrede tusinde år siden, hvor mennesket begyndte at tænke og blive bevidst.
Skiftet til Homo Sapiens Sapiens ”det tænkende menneske” opstod som resultatet af at hjernen udviklede sig med neocortex, de to hjerne halvdele specialiseringer, strubehovedet sank længere ned i halsen så sproget opstod.
Tommelfingeren kom til at sidde så mennesket kunne producere redskaber.
Mennesket blev med udviklingen af tanken, sproget og brugen af hænderne i stand til at omsætte ideer og viden til redskaber, og  videregive erfaringer og læring via sproget til andre.
Mennesket erstattede samler og jægersamfundet og blev fastboende da landbrugssamfundet udviklede sig for omkring titusinde år siden.
Civilisationen, etablering af byerne skete for flere tusinde år siden.
I takt med det, opstod forskellige former for trosretninger.

Kunsten fødes
På et tidspunkt oplevede mennesket at vind og vejr havde indflydelse på fødens mængde og man troede at det var guder.
Mennesket begyndte at sætte noget imellem sig selv og guderne og på dét tidspunkt opstod kunsten bl. a. i form af hulemalerier.
Vedaerne og upanisaderne fortæller nogle af de første nedskrevne og ældste trosretninger for ca 6.000 årsiden.
Buddhismen opstod for 2.500 år siden og Kristendommen for 2.000 år siden.
Forskellige tider og samfund er opstået og blevet erstattet af nye i et hurtigere og hurtigere skiftende tempo.
Den industrielle revolution startede for et par hundrede år siden og informationssamfundet er bare nogle få årtier gammel.
Vi har haft vidensamfundet, netværkssamfundet og lever i dag i det negativt skabende samfund kaldet konkurrencestaten.
Det sidst ankomne led i evolutionen er mennesket og samfundet som det er i dag.

En naturlig udvikling.
Udviklingstrinene i universets udvikling, livets opståen og evolutionen og samfundenes acceleration i udviklingstempo mellem det forrige og det nyes opståen bliver kortere og kortere og går hurtigere og hurtigere.
Det samme sker indenfor vidensformidling, læring og erkendelse.
Hastigheden er eksponentielt stigende og skiftene vil på et tidspunkt ske med en hastighed hvor det ikke længere er muligt at følge med.
Men det er også her livet, som så mange gange tidligere, enten bryde sammen igen eller foretage et nyt spring i evolutionen.
Jorden står igen overfor en ny krise i livets udvikling, der denne gang er menneskeskabt og truer os selv.

Mennesket er truet
Nu er selve menneskeheden både truet, men også selv skyld i truslen.
En krise der er en naturlig udvikling og en konsekvens af universets udvikling og livets evolution på den planet vi eksisterer.
Vi har mødt fjenden og fjenden er os selv.
Hvad vil politikerne, eksperterne og toplederne gøre ved det?.
De ved at årsagen til krisen er os selv, men ved de dybest set også, at det må  løsningen så også være?. Tager de, og vi,  dét ansvar på os?
Men måske udfordringen er mere vigtig og afgørende til, at overlade løsningen af den til politikerene
Du, mig, os alle skal selv tage ansvar for at løse udfordringen.

Du kan bidrage
Hver enkelt menneske bærer sin del af årsagen og ansvaret for klodens tilstand, men hvert enkelt menneske bærer også muligheden for at bidrage med sin del af løsningen.

Gratis bog
Du kan læse hvad du kan gøre i min bog ”Vejen til skabende ledelse – med vismanden, geniet og kunstneren”. Her beskriver jeg hvordan det næste trin i evolutionen kan opstå. De 3 rollemodeller repræsenteres ved Gandhi, Einstein og Da Vinci.
Bogen kan downloades gratis ved at tilmelde sig mit nyhedsbrev på www.bevidstskabelse.nu