Hvordan løser vi nutidens udfordringer?

Menneskeheden står overfor så store og så mange udfordringer, at det til tider ligner det rene kaos .
Men løsningen på det igangværende kaos, er det næste udviklingstrin i evolutionen, et spring i vores bevidsthed, i vores tænkemåde. Vi må tilpasse os, udvikle en ny måde at være bevidst på når vi skaber, vi må tænke på en ny tilpasning til evolutionens ubønhørlige krav – et tankesæt, en bevidsthed der sikre menneskets fortsatte eksistens. Der venter en indre forvandling, en forandring, en transformation til mere kloge og oplyste mennesker, en ny selvopfattelse, en ny følelse af mening, en ny væremåde og adfærd. Enhver må genoverveje hvad meningen med livet er.

En ny arts opståen
Konsekvenserne af menneskets livsførelse kræver, at en ny  art opstår for, at skabe en bæredygtig balance. En art med et skabende bevidsthedsniveau der matcher tidens udfordringer. Mennesket er til eksamen og enten består vi og udvikler en ny samfundsmodel, baseret på en ny bevidsthed, eller også fejler vi og sætter udviklingen tusindvis af år tilbage. Den gode nyhed er, at den nye art allerede er potentiel tilstede i hver enkelt af os. Men der er behov for et indre frivilligt bevidsthedsarbejde for at fremavle det nye evolutionære trin.

Det gamle paradigme
Mennesker med et gammelt tankesæt tror, at ens lykke er afhængig af ydre omstændigheder, at have noget bestemt, at gøre noget eller opnå noget udenfor sig selv, at ens lykke afhænger af ydre omstændigheder. Men ydre omstændigheder kan jo forsvinde, forandres, tiltag kan mislykkes. Stress opstår når forventningerne ikke indfries. Frygt skyldes tanker om fortid og fremtid, der fjerne opmærksomheden fra nuet. Verden er som den er, der sker det der sker.

Det nye paradigme
Det er ikke de ydre omstændigheder der gør én lykkelig. Lykke afhænger af væren, en indre oplevelse, fred i sindet, at kunne magte livet som det er. Det er hvad alle de store religioner har forsøgt at lære os, når man ser bag om ”reglerne”, bag om ”systemerne”. Oprindeligt var regler og systemer til for at vise vejen til indre ro, fred og lykke. Men regler og systemer er med tiden blevet til selve sandheden – sat på spidsen. Fortalt og forkyndt og udbredt med forskellige termer, læresætninger, i metaforer, i lignelser og via fortællinger. Budskaberne er der dog stadig, at materialisme ikke er målet eller lykken, at himmeriget ikke er udenfor eller et andet sted, men indeni det enkelte menneske. At sand vedvarende lykke opleves i NUét, i nærværet, fri for ego, behov og begær.

Buddhas sagde det for 2.500 år siden med hans 4 ædle sandheder:
Vi oplever alle lidelser på den ene eller den anden måde mentalt, fysisk, følelsesmæssigt og spirituelt
Vi skaber selv lidelsen. Den er en følge af at vi ønsker os tingene anderledes end de er.
Det behøver ikke være på denne måde. Vi kan vælge hvordan vi opfatter verden og livet.
Der findes systematiske metoder til at ændre den måde vi opfatter og tænker på.

Vejen til skabende ledelse- gratis bog
Du kan læse mere om løsningerne på udfordringerne i min bog ”Vejen til skabende ledelse – med vismanden, geniet og kunstneren”. Her beskriver jeg hvordan man kan lade ”livet” vise vejen. De 3 rollemodeller repræsenteres ved Gandhi, Einstein og Da Vinci.

Bogen kan downloades gratis ved at tilmelde sig mit nyhedsbrev på www.bevidstskabelse.nu