Hvad er non-dualitet?

Nondualitet er den filosofiske, åndelige og videnskabelige forståelse af ikke-adskillelse, grundlæggende iboende enhed.
Kvantefysikken fortæller os at Alt er fundamentalt forenet som energi, og overfladisk forskelligt.
I den udadrettede vågne bevidstheds tilstand oplever vi virkeligheden som overfladisk forskellig.
Og i den indadrettede meditative tilstand oplever vi virkeligheden fundamentalt forenet.
I tusinder af år, er filosoffer og vismænd gennem dybe indre undersøgelser og udforskning, kommet til den samme erkendelse, at der kun er ét stof og, at vi er alle er en del af det.
Visdomspraksisserne kalder dette stof opmærksomhed, awareness, bevidsthed, ånd, Brahman, Tao, Nirvana eller endda Gud.
Det er konstant, allestedsnærværende, uforanderlig og er essensen af al eksistens.
Og det er non dualitet, enhed.
Grundlæggende er vi individuelle udtryk for en enkelt enhed, uløseligt forbundet med hinanden.
Vi er alle dråber af det samme hav.

Flere nuancer
Der er flere nuancer af betydningen af ordet nondualitet.
Man kan sige, at nondualitet er den filosofiske, åndelige og videnskabelige forståelse af ikke-adskillelse og grundlæggende enhed.
Udgangspunktet er sætningen “vi er alle én”, og dette menes ikke i en eller anden abstrakt forstand, men på det dybeste niveau af eksistens.
Dualitet, eller adskillelse mellem iagttageren og det iagttagne, er en illusion.
Som de østlige mystikere længe har erkendt, og vestlig videnskab for nylig er begyndt at forstå gennem kvantemekanikken.

Så hvordan kan vi bedre forstå nondualitet?
Der er to aspekter i dette spørgsmål, og ved første øjekast synes de gensidigt at udelukke hinanden, selv om de kan betragtes som to repræsentationer af en enkelt underliggende virkelighed.
Det første aspekt er vores forståelse af den ydre virkelighed, og her kan vende os mod videnskaben, der er en dynamisk søgen efter sandheden.
Ordet videnskab stammer fra det latinske Scientia, hvilket betyder viden.
Skønheden og nytten af videnskab er, at den søger at måle og beskrive virkeligheden uden personlig, religiøs eller kulturel indblanding.
For noget skal kunne betragtes som videnskabeligt bevist, skal det igennem en udførlig kontrol, og selv da er den altid genstand for fremtidige revisioner.

Videnskaben er en dynamisk søgen efter sandheden.
Men kvantemekanikken har vendt denne anerkendte objektivitet på hovedet.
Fordi observatørens rolle er blevet uadskillelig fra den observerede kvanteeffekt i forsøgene.
Det er som om bevidstheden selv spiller en rolle i at skabe virkeligheden.
Faktisk kan to være det samme. Som kvante pioner Niels Bohr engang udtrykte det: “En fysiker er blot et atoms måde at se på sig selv!”
Det andet aspekt er vores indre, personlige oplevelse af bevidsthed, vores “bevidsthed om bevidsthed.”
Vi har vores sanser til at opfatte verden, men “bag” al perception, hukommelse, identifikation og tanker er der simpelthen ren bevidsthed.

Du skal meditere
Østlige mystikere har beskrevet denne udifferentieret bevidsthed i tusinder af år som værende den ultimative tilstand af lyksalighed, eller nirvana.
Så for egentlig at forstå nondualitet må man meditere og blive bevidst.