Det Forenede Felt
Det Forenede Felt er kulminationen på årtiers videnskabelige undersøgelser af virkelighedens natur. Denne model sammenfatter alt det vi ved om universet. Selvom detaljer ser komplekse ud, er den gennemgående struktur meget simpel. Den viser at universet fundamentalt er forenet og overfladisk forskelligt.
Fysisk forskning  har været at undersøge dybere og dybere lag af virkeligheden.
Udforskningen af den fysiske strukturs indre virkelighed begyndte for flere hundrede år siden, med den platoniske fysik, faktisk endnu tidligere. Det er det vi kalder den klassiske fysik. Fysik der udforsker den makroskopiske daglige sansebaserede oplevelse.

Helt nye matematiske sprog
Den forståelse af universet var ikke god nok. Den virkede ikke når man skulle forstå atomerne. Så et helt nyt sprog, en hel ny logik, en hel ny matematik skulle udvikles for at kunne kategorisere forståelsen af atomer og molekyler ordentligt. Og det er Kvante Mekanik. Kvanteverdenen af atomer og molekyler, er ikke bare mindre, men fuldstændig anderledes end klassiske objekter.
Midtvejs i det tyvende århundrede var der en fuldstændig nyformulering af Kvantemekanikken til det vi kalder Kvante Felt Teori. Kvante Felt Teori er et endnu nyere sprog om naturen. En nødvendig mindre og mere dyb forståelse af elementarpartiklernes verdenen. Mere fundamentale end atomerne. De opfører sig forskelligt fordi det er en relativistisk verden.

En relativistisk verden
Kvantefeltet er en verden af partikler der bevæger sig meget hurtigt tæt på lysets hastighed, og den tidlige kvantemekanik var ikke forenelig med Einsteins relativitetsteori. Det er en tilsyneladende uendelig præcis teori, ud fra det eksperimenterne viser. Den kaster lys over  noget af puslespillet i den tidligere kvante mekanik især partikel og felt, partikel og bølge.

Forenede Felt Teori
Det teoretiske videnskabelige establishment har bevæget sig videre til det Forenede Felt Teori. Baseret på Supertyngdekraft og den mere succesfulde Super Strenge Teori og M-teori. Disse teorier er ekstraordinære. De opfylder Einsteins livslange udforskning om at opdage den forende kilde til universets mangfoldighed.
Hovedkilden til naturens intelligens, oprindelsen til alle strømmene i naturens lovmæssighed, der styrer universet på alle niveauer. Det er en ikke-materiel kilde og rene potentialer

Materie er ikke materiel
Der er ikke en materiel kilde til det materielle univers. Det Forende Felt er er en ikke-materiel kilde, rene potentialer. Ren intelligens. Ren bevidsthed. Og intelligens er det helt rette ord. Fordi jo dybere du bevæger dig ind i naturen, jo mere opdager du om den naturlige lovmæssighed. For eksempel loven om elektromagnetisme, niveauet for Nobel prisvinderen om det elektrosvage forende felt, Den Store Forende Teori og Super Forende Teori, Desto mere koncentreret bliver intelligensen. Og den meget enkle matematiske formel, der beskriver strukturerne og funktionerne af forening, indeholder i denne  kompakt form al den intelligens, alle universets love der styrer hele universet.

Du er bevidsthed
En fysiker ville sige “Glem det”. Hvordan kan de være ens?, når det ene er rent subjektivt, og det andet er rent objektivt materielt stof. Men i dag er videnskaben efterhånden ved at være klar over, at Kvante Mekanik, Kvante Felt Teori og Det Forenede Felt Teori er ikke-materielle virkeligheder. Absolutte ikke-materielle. Hvad er sammenhængen mellem de to, den ubegrænsede bevidsthed, når sindet og intellektet midlertidigt er ladt tilbage, fordi transparens kan være en ret flygtig oplevelse. Men hvad er sammenhængen mellem feltet af den indre intelligens, der er basis for tanker, og intelligensen der er basis for universet?. Maxwells ligninger, Kvante Kromo dynamikker, den Elektrosvage Teori, Relativitetsteorien. Alt det indeholdes i sin mest koncentrerede form her. Så Det Forenede Felt er det mest koncentrerede felt af intelligens i naturen. Og en dynamisk intelligens. Og dynamisk intelligens er bevidsthed.