Forord

”Vejen til skabende ledelse med vismanden, geniet og kunstneren” er, som titlen siger, en bog om ledelse med fokus på det skabende. Ledere i dag har brug for at lede mere skabende og der er hjælp at hente.

Med det skabende menes der i denne bog en udviklet opmærksomhed på at lede, handle og producere helhedsorienteret, bæredygtigt og socialt ansvarligt. Det handler om at inddrage omgivelserne og alle aspekter af livet, samfundet og naturen. Der er betydelig forskel på en virksomheds resultater afhængig af om der fokuseres på at producere det billigste produkt, eller om der fokuseres på at producere det mest bæredygtige produkt til en konkurrencemæssig pris. Der er tankesættet til forskel. Forståelsen for sammenhængene er vigtigere end nogensinde før. Evnen til at forstå det, tænke, opleve og handle derefter er at være skabende.
Hjælpen får du fra tre rollemodeller vismanden Mahatma Gandhi, geniet Albert Einstein og kunstneren Leonardo da Vinci.

Mahatma Gandhi har sagt at ”Forskellen mellem, hvad vi gør, og hvad vi kan gøre, ville kunne løse de fleste af verdens problemer”. Det vidste han på basis af hans erfaringer med at gøre Indien frit.

Albert Einstein har sagt at ”Opdagelsen om hvordan vi kan spalte atomet, har forandret verden, men har ikke forandret vores måde at tænke på”. Einstein gjorde det selv, ændrede sin måde at tænke på, så det blev muligt for ham, at udvikle Relativitetsteorien.

Leonardo da Vinci har sagt ”Jeg vil udrette mirakler”. Han viste os alle hvordan man gør det, udretter mirakler. Han opfandt blandt andet ubåden, bilen og flyveren 400 år før man opfandt maskinen.

De tre repræsenterer visionen for det ønskelige, visionen, der kræver en ekstraordinær indsats for at nå – hvis det da er muligt. Men som Einstein sagde, da han mødte et barn, der stod og slog ”smut” på vandet med en sten og forsøgte at lave firkantede bølger: ”det er bestræbelsen der er det vigtigste”. Du kan komme langt ved at arbejde med teknikkerne i denne bog. Mit ønske med bogen er, at du som læser bliver mere opmærksom på dine potentialer. Bliver mere bevidst om hvad du kan gøre for at blive mere skabende som leder, ved at lære af de tre rollemodellers teknikker.

Den tid vi lever i stiller nye krav til ledere, hvis velfærden som vi kender den skal bevares. Selve planetens bæredygtighed er truet og dermed stabiliteten på kloden. Der er brug for et nyt lederskab, et nyt tankesæt i verden, i regeringer, i virksomheder og organisationer – og i det enkelte menneske. Et lederskab, hvor den enkelte træffer beslutninger indefra – og handler på – et skabende bæredygtigt princip. Beslutninger og handlinger, der naturligt inddrager andre mennesker og livet som helhed.

Tiden er nu inde hvor vi ”må gøre dét vi kan gøre, forandre vores måde at tænke på og udrette mirakler”, ved at udfolde et nyt lederskab. Der kræves en ny ledelse der skaber kloge resultater gennem og sammen med andre.

”Vejen til skabende ledelse med vismanden, geniet og kunstneren” er en transformerende rejse, der stræber efter, at du når et højere opmærksomheds-
og bevidsthedsniveau, klar til at skabe de rigtigste og klogeste resultater i en skabende organisation.

Bagside omtale

Forandringer kommer hurtigere og hurtigere. Landbrugssamfundet varede 1.000 år, industrisamfundet 100 år og informationssamfundet har varet 10 år. Produkters levetid bliver stadig kortere. Beslutninger skal i stadig højere grad fungere under andre forudsætninger end de bliver taget under. Det stiller nye krav til beslutningstagere og beslutningsgrundlag. Det er ikke længere nok kun at kigge på gamle erfaringer når der skal besluttes for fremtiden.

”Vejen til skabende ledelse” beskriver hvordan de gamle mestre Mahatma Gandhi, Albert Einstein og Leonardo da Vinci traf beslutninger der rakte langt ind i fremtiden. Det interessante er at deres metoder og teknikker minder så meget om hinanden og at vi i dag stadig kan anvende dem. Teknikkerne bygger i stor udstrækning på evner og kompetencer vi besidder i forvejen, de skal blot aktiveres igen.

Bogen viser hvordan vi både som organisationer og som enkeltpersoner kan anvende disse teknikker til at træffe bedre beslutninger for os selv og for andre.

Litteraturhenvisninger

Arden, Paul. It´s not how good you are, it´s how good you want to be. Phaidon Press.Ltd. 2003.
Bandler, Richard. Frogs into princes. Real people press. 1979.
Bentov, Itzhak. Det vilde pendul. Borgen1982.
Beyer, Peter. ”Værdibaseret ledelse”. Forlaget Thomson. 2000.
Bohm, David. Helhed og den indfoldede orden. Forlaget ASK. 1986.
Bozan, Tony. Brug hjernen bedre. Borgen. 1992.
Bozan, Tony. Brug hovedet bedre. Børsens forlag, 1978.
Cagan, Andrea. Fred findes. Prem Rawats liv og budskab. Forlaget HEROLD. 2008.
Capra, Fritjof. Fysikkens Tao. Borgens Forlag. 1986.
Clark, Glen. The man who tapped the secrets of the universe. University of sci. and philo. 1953.
Christiansen, Jan, HurtigLæring. Forlaget Mind Art, 1998.
Covey, Stephen R. 7 gode vaner. Schultz Forlag. 2005.
Covey, Stephen R. Den 8. vane. Schultz Forlag. 2005
Darsø, Lotte. Artful Creation. Learning tales of arts in business. Samfundslitteratur. 2004.
Darsø, Lotte (2006): Forandring gennem Kunst, i Implementering, Børsen
Ledelseshåndbøger, 2/Maj 2006
Dilts, Robert B. Strategies of Genies I-III. Meta Publications. 1994 og 1995
Dyer, Wayne W. Du ser det når du tror det. Borgen. 1989.
Eliade, Mircea. De religiøse idéers historie 1 – 4. Gyldendal, 1995.
Edwards, Betty. At tegne er at se. Gyldensdals Bogklub, 1984.
Falbel, Aaron. Skolen eller livet. Pedagogisk Psykologisk Forlag as, 1989.
Fisher, Mark. Vil du være rig. Forlaget Schønberg. 1989.
Frankl, Viktor E. Den ubevidste Gud. Gads Forlag1980.
Campbell, Joseph. Mytens magt. Politikens Forlag 1991.
Gardner, Howard. Multipli Intelligens.
Gawain, Shakti. Visualisering. Apostrof. 1988.
Gelb, Michael J. Lær at tænke som Leonardo Da Vinci. Borgens Bogklub.2005.
Gillies, Jerry. MoneyLove. Warner books. 1978.
Giri, Swami Shankarananda. Kriya Yoga Filosofien. Strubes Forlag 1994.
Coleman, Daniel. Følelsernes intelligens. Borgens Bogklub. 1997.
Coleman, Daniel. Følelsernes intelligens på arbejdspladsen. Borgens Bogklub.1997.
Coleman, Daniel. Social intelligens. Borgens Bogklub. 2007.
Gombrich, E.H. Kunstens historie, Steen Hasselbalchs Forlag. 1954.
Grof, Stanislav. Den kosmiske leg. Borgens Forlag. 1997.
Grof, Stanislav. Den indre rejse 1-4.g. Borgens Forlag. 1977 – 1985.
Grof, Stanislav. Indtroduktion til Den indre rejse. Borgens Forlag. 1987.
Haarh, Erik. Uvidenhedens Sky-hvori sjælen bliver ét med Gud. Borgen.1983
Hansen, Mogens. Intelligens- Om hjernen, tænkningen og erkendelsen.Ålykke, 1989.
Hawking, Stephen W. Hawkings Univers. Gyldendal.1990.
Heidegger, Martin. Kunstværkets oprindelse. Gyldendal 2003.
Hermansen, Mads. Læringens univers. Forlaget Klim, 1996.
James, Tad. Skab din fremtid. Forlaget Sphinx,1995.
Jensen, Eric B. The learning Brain. Turning Point. 1994
Jerlang, Esben. Selvforvaltning. Pædagogik i teori og praksis. Socialpæd.Bibliotek. 1988,1992.
Kabat-Zinn, Jon. Find hjem til dig selv.Psykologisk Forlag A/S. 2008.
Kandinsky, Wasilly. Om det åndelige i kunsten. Forlaget Jupiter. 2002.
Karlsen, Hugo Hørlych. Tao Te King. Borgens Forlag. 2006.
Larsen, Steen. Den videnskabende skole. Eget forlag.
Larsen, Steen. Laboratorierne. Eget forlag.
Larsen, Steen. Den enzymiske lærer.. Eget forlag.
Lazear, David. Seven ways of teaching. IRI SkyLight, 1991
Mandrup, Charlotte. Mindfulness i hverdagen. Politikens Forlag. 2008.
Marcus, Aage. Den blaa drage. Gyldendal. 1948.
Martin, Guni. Bhagavad Gita. Guni Martins Forlag. 1984.
Mogensen, Klaus Æ. Fremtidsforsking. Creative man. Gyldendal. 2004.
Musashi, Miyamoto. A Book of Five Rings. Allison and Busby Limited.1986.
Møller, Claus. Mit livstræ. Time Manager International A/S, 1990.
Nicolaides, Kimon. Tegn på den naturlige måde. Borgens forlag, 1982.
Ostranders, Shilia. Superlearning. Sphere Books Limited. 1988.
Pahus, Mogens. Livet selv. Philosphia.1994.
Patanjali. Yoga Sutras. Sankt Ansgars Forlag. 1983
Peale, Norman V. Positiv tænkning og handling. Hernov. 1976
Ponder, Catherine. The dynamic laws of prosperity. DeVorss. 1984.
Robinson, Alan & Tern, Sam. Kreativitet I virksomheden. EgmontWangel. 1999.
Rose, Colin. Accelerer din indlæring. Vadum Dahls Forlag, 1995
Russell, Peter. Den nødvendige fremtid. Borgens Bogklub. 2000.
Scharmer, Claus Otto. Teori U. SOL. 2007
Scheele, Paul. Foto Læsning. Grafisk Litteratur, 1995.
Sløk, Johannes o.a.De europæiske idéers historie. Gyldendal. 1994.
Striim, Ole. Ideudvikling.
Vedaerne, Upanisaderne.
Wilber, Ken. Det holografiske verdensbillede. Forlaget ASK. 1985.
Yogananda, Paramahansa. En yogis selvbiografi I & II. Borgens Forlag. 1975.