Vil du gerne være genial?
Hænder det for dig i din hverdag, at du godt kunne bruge lidt mere genialitet for at kunne løse udfordringerne?. Undrer du dig nogle gange over hvad det er der gør nogen til genier?.

Hvad kendetegner et geni?
genier er kendt for at kunne løse mange og komplekse udfordringer. At kunne skabe helt nye løsninger på kendte problemer. De er også kendt for at opfinde nye ting og løsninger, eller opdage ny viden og indsigt om den virkelighed vi udfolder os i. Genier er også kendt for at have en stor viden om dét de beskæftiger sig med. En stor vidensmæssig kompetence. Genier har gjort noget, taget en uddannelse (formel eller uformel), de bliver ved og sætter sig mål og de kombinerer deres geniale sind og indlærte kompetencer.

Vidste du dét`?
Hvad de færreste måske er klar over er, at genier desuden bruger deres sind på en bestemt måde. En metode hvor de er i stand til at “kontakte” sindets genialitet. Og ja, menneskesindet er genialt. Og ja det er muligt for enhver at lære og “tappe” sit sinds geniale potentiale.
Hvordan bruger du dit sinds genialitet??

Albert Einsteins vej til genialitet
Albert Einstein har sagt at han har lært mere ved at sidde og drømme på sin veranda end han har lært ved at gå i skole. Det Einstein kan lære os er, at forestillingsevnen er meget vigtig når vi vil løse problemer, finde på eller udvikle nyt. Evnen til at fantasere og visualisere sætter hjernen i gang med at finde på. Det er hjernens genialitet

Einsteins brug af forestillingsevnen, fantasien som metode, giver god mening set udfra videnskabens opdagelser omkring hjernens funktioner.
I dag er det videnskabeligt bevist, at kreative skabende evner er noget alle mennesker er i besiddelse af. Vi har en hjerne der er kreativ og genial. Den fungerer som et selvorganiserende system, der kan løse problemer.
Videnskabeligt sagt så svinger hjernen i forskellige antal Hertz, afhængig af om man sover, drømmer eller er vågen. Ved at placere elektroder på hovedet, kan man måle hjernens svingninger. Gennem søvn og
hjerneforskning har man kortlagt hjernens forskellige svingningsniveauer, og hvad de forskellige niveauer betyder, i forhold til hvilken bevidsthedstilstand man er i.
Hjernesvingnings niveauerne har forskellige navne efter antallet af svingninger. Det kreative niveau, som er det mest interessante i denne forbindelse, kaldes Alfa med en hjernesvingnings hastighed på mellem 7 og 14 Hertz. Alfa tilstanden optræder når man slapper af, når man tager nogle dybe indåndinger og lukker øjnene. Den optræder lige inden man falder i søvn, når man drømmer, når man ser billeder for sit indre blik, eller når man tænker fantasirigt. Alfa svingninger produceres altså når man lukker øjnene og visualisere (ser, hørere, lugter, smager og føler). Albert Einstein vidste det og brugte metoden før videnskaben dokumenterede det. Einstein brugte det vi i dag kalder visualisering og mental træning.
Måden mennesker sanser verden på forgår via vores fem sanser, (se, høre, føle, lugte og smage). Det er også med sanserne vi oplever og bliver bevidste om vores indre liv. Intuition, metakognition og spirituelle
indsigter repræsenterer sig via de fem sanser. Alle vores intelligenser, kompetencer og evner kan aktiveres via disse sanser, og ved at blive bevidste om dem og bruge dem, udvikles intelligenserne, evnerne og kompetencerne.
Einsteins metode til at bruge sindets genialitet kan sammenfattes til følgende øvelse:
1.Sid behageligt.
2.Luk øjnene og tag en dyb indånding og på udåndingen slapper du mere og mere af.
3.Tag endnu dyb indånding og på udåndingen slapper du mere og mere af. Gentag nogle gange.
4.Når du er afslappet skal du for dit indre blik forestille dig, digte og fantasere dét resultat, dén succes du ønsker. Det skal være så detaljeret og så livagtigt som muligt.
5.Føl det, fornem det i hele kroppen. Følelserne er meget vigtige.
6.Hør ordene der bliver sagt, lyt til klangen og stemningen, sig det for dig selv.
7.Se hvordan du gør, hvad du foretager dig, gør det farverigt og klart, forestil dig det som en film.
8.Lugt og smag de forskellige lugte og smage der er forbundet med oplevelsen.
9.Fremover og så ofte som muligt, er det disse billeder, følelser, smag, lugt og ord, -ét samlet billedet af succesen du ser for dig.
10.Åben langsomt øjnene og lad intuitionen guide dig.