Skulpturen
“Det Nye Hillerød”

Skulpturen blev givet i gave til Hillerød Kommune i anledningen af Kommunalreformen i 2017.
Hillerød Kommune har efterfølgende destrueret skulpturen i strid med indgåede aftale og Lov om Ophavsret.