Mental Træning og Hurtig Læsning

Inden du begynder din læsning, skal du komme i en sindstilstand, der skærper din koncentration og øger dit udbytte af læsningen.
Du skal kombinere afslapning og visualisering.
Afslapningen får dig på det kreative niveau, hvor målsætning og vaneændring effektivt kan etableres i dit sind.
Visualiseringen skærper din fantasi, kreativitet og kombinationsevne samtidig med at det skærper din koncentrationsevne og handlekraft.

Øvelse
Sæt dig behageligt.
Luk øjnene og slap af.
Tag en dyb indånding og på udåndingen slapper du mere og mere af.
Tag endnu en dyb indånding og på udåndingen slapper du mere og mere af.
Og tag endnu en dyb indånding og på udåndingen slapper du mere og mere af.
I denne afslappet tilstand, skal du for dit indre syn, forestille dig: at du læser med den maksimale høje læsehastighed,
at du forstår det læste,
at du får optimalt udbytte af teksten,
at du skriver et mind map der på alle måder støtter din indlæring, repetition og hukommelse,
at den nye viden kombinerer sig med den viden du har i forvejen,
at du kan huske det læste,
at du kan fremlægge denne viden når det behøves,
at du kan fremlægge denne viden på flere forskellige måder, og
at læsning og indlæring glider nemt og effektivt i et flow.

Gennemlev din visualisering flere gange, indtil du oplever det som din virkelighed.
Kombiner din visualisering om dit læse- og indlæringsforløb på flere forskellige måder. Det sikrer, dels en træning i kreativitet, dels at du aktiverer så mange områder  af din hjerne som muligt.
Når du er tilfreds med din visualisering, vender du din opmærksomhed udad igen, åbner langsomt øjnene og begynder læsningen.

Efter læsningen
Når du har læst din tekst, noteret i mind mappet og er færdig med at gennembearbejde teksten, lukker du igen øjnene.
Gentag afslapningsøvelsen og visualiser igen. Denne gang gennemlever du den visualisering du havde inden du begyndte at læse. Samtidig med at du gennemlever den, kombinerer du den nye viden fra teksten du lige har læst, sammen med den viden du har i forvejen.
Forestil dig hvordan den nye viden kan bruges i forskellige kombinationer.
Dette sikrer en optimal kreativ bearbejdning, der både styrker indlæring, genkaldelse og hukommelse.

Når du repeterer skal du kombinere mind mappet med nye visualiseringer.

Brug din kreative fantasi.