Livet selv giver bedre bundlinie

Selskaber der vælger livet højere end profit er blevet dagens førende ledere, og aktiemarkedet viser at det er en god forretning.
Joseph Bragdon beskriver i sin bog ” Profit for life”, at de virksomheder, der efterligner levende (biologiske) systemer, er førende i efterspørgsel og overskud. Bragdon beskriver et repræsentativt udvalg på 16 virksomheder indenfor traditionel produktion. Det viser sig at den biologiske model leverer exceptionelle resultater, selv i områder, der formodes at operere på mekanisk effektivitet.

Levende systemer
Virksomheder, der efterligner levende systemer, sætter højere værdi på levende aktiver, på mennesker og natur, end de gør på ikke-levende aktiver der er kapital og profit. De tænker og opfører sig på måder, der hele tiden bekræfter livet, lige fra deres virksomheds missioner, visioner og værdier til hvordan de er organiseret og styret. De forstår, at de afgørende egenskaber ved levende systemer er helheder, synergier, tilbagekoblinger, selvopholdelse, adaptiv adfærd. Bragdon kalder denne tilgang til ledelse “levende aktiv styring” (LAS).

Fordele ved det levende
Bragdon opdagede, at virksomhederne har tre yderligere fordele end konkurrenterne. En konstant stærkere balance og kreditvurdering, et mere robust og frit cash flow og en længere levealder. Det viser at LAS er mere end et forbigående modefænomen, at det er et dynamisk strategisk system.
I stedet for at pålægge de ansatte abstrakte salgs og fortjenestes mål, opbygger de  produktionskapacitet ved at udvikle mennesker og relationer. Denne praksis, med management via mening er en vigtig nøgle til den høje produktivitet i selskaberne.

Profit For Life kan:
Hjælpe virksomhedslederne til at se en mere effektiv kongruent virksomheds model, baseret på levende aktiver, hvilket vil forbedre det økonomiske afkast for virksomheden såvel som for samfundet og naturen.
Hjælpe investeringsselskaber og analytikere til at se, hvorfor LAS modellen er effektiv og rentabel, og hvorfor de skal tilskynde virksomhederne til at implementere det.
Hjælpe forskere, universiteter, regeringer, NGO’er og andre aktører i virksomheden til at se en effektiv, alternativ fremtid.

Større tillid
Virksomheder, der efterligner levende systemer er inspirerende, fordi folk identificerer sig med virksomhedens værdier og har tillid til dem. Folk køber deres produkter, ønsker at arbejde for dem, og investere i dem. Profit for Life viser, hvordan LAS firmaer vil være de nye førende markeds ledere i fremtiden, en fremtid, hvor en ny tilgang til kapitalisme er forankret i kærlighed til livet og respekt for levende systemer.

Hvordan?
Virksomhederne har opnået disse fantastiske resultater ved at følge fem tiltag. De har alle:
Et stærkt netværk både internt og eksternt, de er styret af mening, de optimere deres brug af fysiske og finansielle ressourcer, de fremmer usædvanligt åbne virksomheds kulturer, de genkender og er indlejret i levende systemer og de plejer disse systemer.
Den høje ydeevne og resultaterne er udtryk for en holdningsændring, der finder sted i dagens økonomiske system. De, der forstår de kræfter der er på spil, og som deltager i den udvikling, vil få betydelige økonomiske fordele. De, der ignorerer det, og fortsætte med at spille med de gamle regler, vil blive tabere.

Vejen til skabende ledelse – gratis bog
I min bog ”Vejen til skabende ledelse – med vismanden, geniet og kunstneren” beskriver jeg hvordan man kan lade ”livet” vise vejen. De 3 rollemodeller repræsenteres ved Gandhi, Einstein og Da Vinci.

Bogen kan downloades gratis ved at tilmelde sig mit nyhedsbrev på www.bevidstskabelse.nu