Læser du langsomt?

Vil du gerne læse hurtigere?.  Sådan kan du øge din læsehastighed

Hurtiglæsning består af:
Forhåndsindtryk for at opbygge en struktur til at hæfte hukommelsen på.
Huskeknager der er ord, begreber og betydninger af tekstens indhold for at huske det læste.
Mind Map hvor nøgleord og huskeknagerne noteres for at styrke genkaldelsen.
Læsning hvor teksten opleves meningsfuldt i sin helhed. Og til støtte for hastigheden….
Håndføring hvor den ene hånd førers fra kant til kant for at støtte og pace læsehastigheden
Bladre teknik hvor den anden hånd bladre. Til støtte for indlæringen er der endvidere…
Genkaldelse der er et koncentreret resume af teksten mentalt, mundtligt og skriftligt.
Markering er afmærkning af vigtige afsnit i teksten.
Søgeteknik er en meget hurtig intuitiv skimning af teksten for svar på spørgsmål
Tilbageblik er for at styrke forståelsen af teksten, og
Repetition for at styrke langtidshukommelsen

Forhåndsindtryk
Forhåndsindtrykket opbygger dine huskeknager og
Huskeknagerne bruger du til at hæfte tekstens indhold på
Tag et grundigt forhåndsindtryk af bogen og opbyg huskeknager som forståelsen og genkaldelsen kan hæftes på.
Læs forord, indledning, indholdsfortegnelse, overskrifter, illustrationer, resumeer og bagsiden.
Blad bogen igennem og få et indtryk af teksten, typografien og opbygningen af bogen.
Koncentrer dig om indholdet i bogen og stil spørgsmål til teksten.
Ret al din opmærksomhed, koncentration og energi mod teksten.
Hvilke spørgsmål har du til teksten ?
Hvorfor skal du læse bogen ?
Hvad vil du gerne vide ?
Er der bestemte afsnit der giver dig svar med det samme ?
Alle disse spørgsmål er med til at skabe overblikket og huskeknagerne for indlæringen og hukommelsen.

Bladre rigtigt
Før hånden nedover siden og forsøg at se hele teksten i sin fulde bredde som et billede.
Øjnene skal følge hånden. Du skal øve dig i at støtte din læsning ved hjælp af håndens bevægelse. Den pacer din hastighed. Koncentrer dig om at føre hånden, og lade øjnene følge hånden. Teksten skal ikke forstås i denne øvelse.

Bevægemønster
Eksperimenter med forskellige måder at bevæge hånden på. Prøv med et stykke pap eller en kuglepen. Læg mærke til hvilke metoder der stresser og forvirrer, og hvilke der giver ro, overblik og hastighed.

SE……i stedet for at ”snakke med”
Før hånden fra kant til kant for at øge hastigheden og se ordene. Øjnene skal følge hånden
Ordene skal ses, men vær afslappet overfor forståelsen af teksten.

Læs ved at SE ordene
Før hånden fra kant til kant og læs ordene – Se bredt, se flere ord ad gangen.
Via din intuition forstår du teksten mens du læser.

Udvid dit synsfelt!
SE mere og mere
Før hånden fra kant til kant og læs – Se bredt, se flere linier samtidig. Hjernen kan sagtens nå at opfatte sammenhængen i teksten. Via din intuition forstår du teksten mens du læser.

Genkaldelse
Efter læsning genkaldes det læste. Hvad ved du, hvordan passer det sammen med den viden du har i forvejen osv.

Repetition….
…et særdeles vigtigt element…..…der styrker langtidshukommelsen
Når du bruger hurtig læsnings teknikkerne, skal du huske at genkalde dig det læste. Du skal stoppe læsningen efter hvert afsnit eller kapitel og genkalde for dig selv, hvad du lige har læst og notere stikord i mind map´et.
Repeter nogle få minutter hver gang. Første gang 10 minutter efter læsningen. Næste gang dagen efter, så 1 uge efter, 1 måned, 4 måneder og derefter efter behov.

Genkaldelse
Genkaldelsen af det læste skal indeholde et koncentrat af helheden og det væsentligste af tekstens indhold. Det er vigtigt at være lige så koncentreret ved genkaldelsen som ved læsningen. Hvis genkaldelsen efterlader spørgsmål, anvend da søgeteknik, der er skimning af teksten, hvor din intuition gør dig opmærksom på, hvor du skal stoppe og nærlæse for svar.
Afslut genkaldelsen med personlige vurderinger og kommentarer. Det skriftlige resume styrker erindringen og genoplevelsen. Brug repetitions cyklussen for øget hukommelse.

Læs bogen. Se ordene. Før hånden fra kant til kant og se bredt. Læs med din intuitive forståelse.