Kunstneren som det hellige geni med en privilegeret adgang til sandheden

Platons Idéhimmel
Siden Antikken, og igen i Renæssancen, da mine forfædre Platon og Leonardo da Vinci levede, har kunstneren være betragtet som et helligt geni, med en privilegeret adgang til sandheden. Og med god grund vil jeg mene. Platon mente at menneskesjælen lever i idehimmelen, hvor den kender til alle sandhederne. Sjælen tager bolig i legemet ved fødslen. Men ved fødslen ind i menneskelegemet glemmer sjælen alle sandhederne, og kan kun komme til at huske dem igen ved at dyrke det skønne gennem kunsten. Derfor har kunstnersjælen, der er forædlet gennem de skønne kunster, altså genopdaget sandhederne…..i følge Platon forståes. Og derfor betragtes Kunstneren som det hellige geni med en privilegeret adgang til sandheden.

Den indre nødvendighed
Hvis vi tager Platon for pålydende, som om der kan være noget om det, hvori skulle det så være?. Wassily Kandinsky (1866-1944) siger et sted at “Kunstneren bruger den til enhver tid nødvendige ydre form til at udtrykke den indre åndelige oplevelse. Formen er kun et middel til at udtrykke den indre nødvendighed. Den skabende ånd finder en sjæl og skaber en længsel efter at kunne udtrykke en indre værdi eller oplevelse i en materiel form. Denne form er den åndelige værdis stræben efter materialisation”.

Altså kunstneren oplever noget væsentligt kan man sige, og bruger den indre nødvendighed til at skabe sit udtryk, sit kunstværk.

Kunsten sætten sig i værk
At udtrykke noget oplevet, der er væsentligt nok til, at udtrykke i et kunstværk. Det er faktisk det samme som Heidegger siger i “Kunstværkets oprindelse”. Heidegger siger at man kun kan forstå kunstværkets oprindelse ved at træde i kunstnerens sted og opleve noget der er stærkt nok til et udtryk, så kunsten kan sætte-sig-i-værk.

Sandheden åbenbares
Sammenfattende betyder det så, at Kunstneren iagttager, lytter, mærker og oplever, reflekterer (sover på det?) og mærker behovet for at udtrykke det i et værk. Viola!, sandheden om det oplevede er blevet til et kunstværk.

Hvad betyder det for dig?
Det lyder jo som en fremgangsmåde almindelige dødelige kan lære noget af…eller hvad mener du??