Skabelsens hellige kraft
Skabelse er en magisk, hellig og magtfuld kraft, der påvirker alle aspekter af menneskets liv. En, for de fleste mennesker ukendt, men meget virkelig kraft, der er årsag til alt hvad mennesket gennem tiderne har, – og kommer til – at udrettet.
Vi kan starte med at forstå urmenneskets bevidsthed og deres brug af billeder og det hellige som noget magtfuldt, der kunne bruges til at håndtere livet. For at forstå urmennesket, kan vi tage udgangspunkt i os selv og vores egen bevidsthed. Prøv at tænke på et foto af den person du elsker alle højest. Vil du tage en nål og stikke øjnene ud på personen eller ødelægge billedet, trampe på det?. Nej?. Selvom det bare er tryksværte på noget papir?. Nej, det vil du formentlig ikke, fordi billedet har en ”magisk hellig” betydning for dig, der gør at du ikke vil ødelægge det, men i stedet behandler det med ømhed, glæde, kærlighed og respekt. Billedet besidder en ”højere magt” over dig, en ”magisk hellig” betydning som du bliver bevidst om. Det er jo trods alt et foto af en af de du elsker aller højest.

Du er som urmennesket
Den betydning er den samme for dig som for urmennesket, og det er en universel menneskelig betydning og bevidsthed, der er inde i dig selv som du overfører til ”tingen” – til billedet, til totempælen, til kunsten, til naturen. Du overfører din hengivenhed til tingen, til fotoet. Fotoet udløser din kærlighed og dermed bliver fotoet “helligt” for dig. Ikke en religiøs hellighed, men noget værdifuldt du vil værne om og respektere.

Det hellige er bevidsthed
Bevidstheden om en virkelig og meningsfuld verden er inderligt forbunden med opdagelsen af det hellige. Gennem erfaringen af det hellige har den menneskelige ånd fattet forskellen mellem det, der viser sig som virkeligt, kraftfuldt, rigt og betydningsfuldt og det som er blottet for mening. Det hellige er et element i bevidsthedens struktur. Det at leve som et menneskeligt væsen var allerede i de ældste kulturer i sig selv en religiøs handling. Med andre ord at være – eller rettere at blive – et menneske er ensbetydende med at være hellig eller ”religiøs, – ikke som tilbedelse af en religion, men noget åndeligt der er helligt for en, noget der har betydning.

At skabe bevidst kræver åbenhed
At skabe, at innovere, at lære og at huske – det kræver en åben nærhed, en kontakt til sin indre hellige essens, en evne til at stille meninger og vaner på stand-by og lytte, mærke og undersøge, undre og udforske, eksperimentere, – finde vej mod det nye, det bedre, det mere sammenhængende og bæredygtige – en ny fremtid baseret på bedre beslutninger og resultater. Dét er sand udvikling baseret på bevidst skabende “hellighed” – menneskeligt og forretningsmæssigt.

Hvordan?
For at kunne mestre alt dette kræves  der en erfaringsbaseret træning af hjertets empati, bevidsthed og kreativitet. Den træning leverer kunsten og dens læringsprocesser, genierne og deres metoder, vismænd og åndens pædagogik. Resultatet er vækst, personlig udvikling og nærvær.

Vejen til skabende ledelse- gratis bog
I min bog ”Vejen til skabende ledelse – med vismanden, geniet og kunstneren” kan du læse mere om hvordan du træner din bevidste skabelse og bliver “hellig”. De 3 rollemodeller repræsenteres ved Gandhi, Einstein og Da Vinci.

Bogen kan downloades gratis ved at tilmelde sig mit nyhedsbrev på www.bevidstskabelse.nu