John Hagelin – Det Forenede Felt

“Is Consiousness The Unified Field ?”

John Hagelin er direktør for Institut for Videnskab, Teknologi og Public Policy Director for bestyrelsen for rådgivere for David Lynch Foundation

Fremskridtene i teoretisk fysik i løbet af de sidste ti år har ført til en gradvis mere ensartet forståelse af naturens love, der kulminerede i den nylige opdagelse af forenede feltteorier baseret på superstrenge. Disse teorier identificere et enkelt universelt, samlet felt på grundlag af alle former og fænomener i universet. Samtidig har banebrydende forskning inden for neurovidenskab afsløret eksistensen af et forenet felt af bevidsthed, en fjerde vigtig tilstand af den menneskelige bevidsthed, som fysiologisk og subjektivt adskiller sig fra vågen, drømme og dyb søvn. I denne meditative tilstand, den trefoldige struktur vågne erfaring, iagttageren, det observerede og processen for observation, er forenet i en udelelig helhed af ren bevidsthed.

Disse parallelle opdagelser af en samlet felt teori inden for fysik og et forenet felt af bevidsthed rejser fundamentale spørgsmål vedrørende forholdet mellem de to. Vi præsenterers for en overbevisende teoretisk og eksperimentel dokumentation for, at det forenede felt for fysik og det forenede felt af bevidsthed er identiske, at under den meditative tilstand, oplever den menneskelige bevidsthed direkte det forenede felt som universets fundament.

Vi ser, at den foreslåede identitet mellem bevidsthed og det forenede felt redegør for et eksperimentelt observerede felt af bevidsthed. Vi præsenteres for resultaterne af et nationalt forskningsprojekt, det største kontrollerede sociologiske eksperiment i historien, hvor 4.000 avancerede mediterende markant reducerer voldelig kriminalitet i Washington, DC.
Hvorfor er der et indlæg med John Hagelin her på bloggen?

Fordi han med sin baggrund både som kvantefysiker og videnskabsmand i Cern, og Transedental Meditations mediterende kan forene den vestlige videnskab med vedisk videnskab på overbevisende måde.