Det er vigtigt at vide, hvorfor du tror, dét du tror

Din tro betyder noget
I fremtiden bliver det mere og mere afgørende ikke, at stille spørgsmålet hvad vi tror, men hvorfor vi tror, dét vi tror.
Og hvorfor nu det og hvorfor får det betydning?
Epigenetikken og stamcelleforskningen, (Bruce Lipton), har opdaget, at det er dine overbevisninger, der styrer aktiveringen af dine celler og gener.

Dine sanser er signalstoffer
Når du oplever noget, oplever du det via dine 5 sanser.
Sansninger er signaler i form af lyspartikler så du kan se, lydsvingninger så du kan høre. Sansningerne omsættes til signalstoffer, der aktiverer sansecentrerne i hjernen.
De sender så andre signalstoffer til cellerne, der aktivers som handlinger og adfærd.
Det er signaler der via dit nervesystem aktiverer din hjerne og dine hormonproduktioner og aktiverer en lang række af andre signalstoffer i dit nervesystem og aktiverer dine celler.
Måden du oplever på bestemmes i stor udstrækning af dine overbevisninger, din tro, som aktiverer signalstoffer udfra det du ser, hører og oplever.

Dine overbevisninger er signalstoffer
Dine tolkninger, der jo er styret af dine overbevisninger, aktiverer signalstofferne.
Hvis du mener noget umiddelbart når du oplever noget, så kan du kun opleve din mening, din overbevisning fordi dit nervesystem og celler er blevet aktiveret af signalstoffer.
Det er den måde vores krop og sind reggistrer oplevelserne.
Altså dine overbevisninger er med til at aktivere dine celler og din proteinproduktion.
Det er det som sætter dine tanker og adfærd i aktion.
Din tro aktiverer dine signalstoffer

Vær opmærksom på din tro
Hvis du tror noget, har en overbevisning som er uhensigtsmæssigt i en given situation, vil du reagere uhensigtsmæssigt i den situation.
Er du vred vil du reagere med vrede.
Hvorimod hvis du har stillet spørgsmål til hvorfor du tror det du tror, så er du blevet bevidst og opmærksom på, om det er en hensigtsmæssig reaktion eller ej.
Du er blevet i stand til at reagere mere hensigtsmæssigt, fordi du kan vælge dine reaktioner.
Du kan styre din adfærd i den retning du vil.
Hvis du ikke havde stillet spørgsmålet ville du i stedet for have reageret pr. automatik.
Du er blevet bevidst skabende kan man sige
Derfor får det betydning fremover, at det bliver mere og mere afgørende ikke at stille spørgsmålet hvad vi tror men hvorfor vi tror det vi tror.
For det er din tro, dine overbevisninger der aktiverer dine tanker.
Og dine tanker bliver til handlinger og adfærd.
Og dine handlinger skaber dit liv.

Tror du på det jeg lige har fortalt?