Vil du gerne være genial?
Hænder det for dig i din hverdag, at du godt kunne bruge lidt mere genialitet for at kunne løse udfordringerne?. Undrer du dig nogle gange over hvad det er der gør nogen til genier?.

Hvad kendetegner et geni?
genier er kendt for at kunne løse mange og komplekse udfordringer. At kunne skabe helt nye løsninger på kendte problemer. De er også kendt for at opfinde nye ting og løsninger, eller opdage ny viden og indsigt om den virkelighed vi udfolder os i. Genier er også kendt for at have en stor viden om dét de beskæftiger sig med. En stor vidensmæssig kompetence. Genier har gjort noget, taget en uddannelse (formel eller uformel), de bliver ved og sætter sig mål og de kombinerer deres geniale sind og indlærte kompetencer.

Vidste du dét`?
Hvad de færreste måske er klar over er, at genier desuden bruger deres sind på en bestemt måde. En metode hvor de er i stand til at “kontakte” sindets genialitet. Og ja, menneskesindet er genialt. Og ja det er muligt for enhver at lære og “tappe” sit sinds geniale potentiale.
Hvordan bruger du dit sinds genialitet??