FNs 17 Verdensmål

1 Udryd fattigdom i alle dens former i hele verden

2 Udryd sult, opnå fødevaresikkerhed, og frem bæredygtigt landbrug.

3 Sikre sunde liv og trivsel for alle i alle aldre

4 Sikre rummelig kvalitetsuddannelse og livslange læringsmuligheder for alle

5 Opnå ligestilling, styrk alle kvinders og pigers rettigheder

6 Sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle

7 Sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle til en overkommelig pris

8 Frem vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

9 Byg modstandsdygtig infrastruktur, frem inkluderende industrialisering og innovation

10 Reducer ulighed i og mellem lande

11 Gør byer og bebyggelser inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

12 Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

13 Tag omgående handling for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

14 Bevare og sikre bæredygtig brug af oceaner, hav og marine ressourcer

15 Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af jordens økosystem. Samt sørge for en bæredygtig skovdrift, bekæmpe ørkendannelse og stoppe samt modarbejde nedbrydningen og ødelæggelsen af biodiversiteten

16 Frem fredelige og rummelige samfund, styrk adgang til retssystemer for alle, og opbyg effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer af samfundet

17 Øg midlerne til implementering, og styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling

Foto: www.kasper-christiansen.com