Flow

Kender du fornemmelsen af at være helt oplugt af noget? En tilstand hvor tid og sted ikke findes?
Så har du oplevet Flow.

Hvad er Flow?
Forskning har vist at Flow er en ændret tilstand, hvor hjernen fungerer optimalt, tidsfornemmelsen er væk og glæden er tilstede.
En mental tilstand af effektivitet.
Psykologen Mihaly Csikszentimahilyi ved Chicago University, der har forsket i Flow-tilstanden, beskriver Flow som ” de tidspunkter hvor alt synes at gå som smurt, hvor du føler dig levende og fuldstændig opmærksom over det du gør”.

Mihaly Csikszentimahilyis forskning viser:
at Flow er en ændret bevidsthedstilstand, hvor koncentration, effektivitet og præcision er optimal,
at folk koncentrere sig bedst ved opgaver der er større end normalt,
at for store krav gør folk nervøse,
at for små krav får folk til at kede sig,
at Flow opleves mellem kedsomhed og nervøsitet.

Hvordan opstår Flow?
Der er ingen enkel opskrift på hvordan man opnår Flow-tilstanden, men ét syntes sikkert, kedsomhed får flowet til at forsvinde.
I stedet for handler det om at udfordre sig selv, gøre ens opgaver mere spændende eller at prøve nye måder at løse opgaver på for at fremkalde flowet.
Flowets kvalitet styrkes af  koncentration og fokus på opgaven. Det får flere dele af hjernen til at arbejde sammen.
Flow-tilstanden kan på nogle punkter minde om meditation, hvor styrkelse og afslapning er tilstede samtidig.

Kreativitet og Flow
Søvnforskning har vist at hjernen har forskellige antal svingninger afhængig af om man er vågen, drømmer eller sover uden at drømme.
Den tilstand man er i når man drømmer, aktiverer de kreative områder i hjernen. Den samme tilstand kan man træne sig til at være i, uden at sove. Almindelig afslapning med lukkede øjne er den samme tilstand, og det samme er dagdrømmeri. Man kan  altså træne sig op til at være på det meget kreative niveau, samtidig med, at man er helt vågen. Kombineres denne tilstand med øget koncentration og fokus på opgaven er chancen for Flow optimalt tilstede.

Flow og Hurtig Læsning.
Når man skal læse hurtigt er der en række forudsætninger der er nødvendige:
man skal være i en afslappet tilstand,
man skal være fokuseret på den viden man vil have ud af teksten,
man skal være koncentreret, så forståelsen af det læste sikres,
man skal sætte tekstens viden i forhold til den viden man har i forvejen,
man skal sikre genkaldelsen og hukommelsen i forhold til tekstens indhold
læsningen skal foregå med maksimal hastighed, og
man må finde på forskellige måder at fremlægge den nye viden på.

Alle disse elementer udgør tilsammen en stor og kreativ udfordring, så muligheden for at Flow-tilstanden indtræder skulle være tilstede.