Et nyt bevidst skabende tankesæt

Situationen i dag med poler der smelter skyldes, at vi lever i et skabende samfund hvor enhver ved, at der smelter noget is på polerne hver gang der tændes for en stikkontakt.
At vores livsførelse har afgørende konsekvens for livets fortsatte beståen.
Det gamle tankesæt baseret på konkurrence, forbrug og materialisme ved vi godt fører til ødelæggelser, krig og forurening og skal erstattes af et nyt.
Bevidstheden og tankesættet skal transformeres til et nyt og bæredygtigt.
Spørgsmålet er hvordan dét skifte kan ske?.

AHA oplevelsen og den følelsesmæssige erfaring
Forskeren Lotte Darsøe beskriver i sin læringsteori om kunstneriske læringsprocesser at:
”Aha-oplevelse og den dybe følelsesmæssige forståelse skaber transformation”
Forandring afhænger på mange måder af, om man har forstået, hvorfor forandring er nødvendig.
Men der er flere måder at forstå tingene på.
Man kan beskrive forandring ud fra en kognitiv (tænkning) og en emotionel (følelse) forståelse.
Disse hænger naturligvis sammen, men i vores del af verden har vi en tendens til at prioritere den kognitive del, mens vi ignorerer den emotionelle side.
Man kan være heldig at have en intellektuel Aha-oplevelse( kognitiv – tænkning), som er så stærk, at den får en blivende effekt , et skifte i mindset
Tilsvarende kan vi have en meget stærk kunstnerisk oplevelse (emotionel – følelse), som virkelig “rykker”.
Hvis en oplevelse har begge kvaliteter, både den intellektuelle Aha-oplevelse og den dybe følelsesmæssige forståelse, er der større sandsynlighed for, at effekten er blivende (“transformation”).
Det er ikke nok at mennesker intellektuelt, tankemæssigt forstår at livet er truet, der skal også en følelsesmæssig erkendelse og forståelse til før der sker en transformation til et nyt bæredygtigt tankesæt.

En ny myte?
En opskrift på en mulig transformation , inspireret af Joseph Campell, myteforsker, kunne lyde sådanne:
”Det lader til at være en central forudsætning for en samfundslogik, hvor kreativitet og skabertrang er i centrum, at nutidens menneske kun har sig selv at stole på for at opnå et bæredygtigt samfund her i livet.
Vi må formulere en klodens mytologi, en fortælling, der gør det muligt for mennesket at leve i samklang med naturen i en bæredygtig balance, der kan identificere individet med hele kloden.
Hvis sådan en historie skal have en konsekvens og nærme sig mytens styrker, skal vi lære at skabe fortællingen, så den udgår fra erkendelser fra det indre underbevidste og kommunikeres, som livet selv, i en forholden sig til livets muligheder som skabende væsen, en aktiv medspiller i skaberværket og alle dets muligheder.
Med lotte Darsøes ord kunne vi tilføje at Fortællingen skal skabe en intellektuel Aha oplevelse og en følelsesmæssig erkendelse, så mennesket reelt transformeres og får en bevidsthed om at være en ansvarlig skabende kraft i universet.
På kort tid kan denne nye skabende art opstå som en ide og kort efter eksistere på lige fod med øvrigt liv.
Der findes systematiske metoder til at skabe og ændre den måde vi opfatter og tænker på.
Den græske filosof Aristoteles har sagt:
”Lykke er så vigtigt, at det transcenderer alle andre verdslige hensyn.”
Vi må håbe at det også gælder for livets fortsatte beståen.

Gratis bog
I min bog ”Vejen til skabende ledelse – med vismanden, geniet og kunstneren” beskriver jeg hvordan man kan lade ”livet” vise vejen til en ny måde at tænke og lede på, der fører til denne nye arts opståen. De 3 rollemodeller repræsenteres ved Gandhi, Einstein og Da Vinci.

Bogen kan downloades gratis ved at tilmelde sig mit nyhedsbrev på www.bevidstskabelse.nu