Dine overbevisninger skaber dit liv

I enhver situation du er i,  bestemmer du selv hvordan den skal udfolde sig.
u skaber den selv, enten bevidst eller ubevidst.
Du kan vælge en negativ destruktiv måde at reagere på.
Eller du kan vælge en positiv konstrutiv måde.
Enhver situation har mange forskellige muligheder.
Uanset hvad du udsættes for, uanset hvad andre siger til dig, så kan du vælge dine egne reaktioner.

Dine reaktioner vil altid påvirke situationen.
Lige meget hvad andre siger eller gør, det er jo dem der gør det.
Men det er dig der mener et eller andet om det.
Eller du reagerer på en eller anden måde.
Det er dig der vælger din egen måde at reagere på, og det er andre der der gør det de gør.
Så dine overbevisninger og meninger bestemmer dine handlinger, din adfærd og skaber det liv du udfolder.
Hvilken overbevisning har du om virkeligheden?
Det fysiske univers og alt i det består af energi der er bevidsthed i bevægelse.
Vidste du det?
Måske tror du stadig at det som Det newtonske paradigme siger, at universet består af materie.
At bevidsthed kun er indeni hjernen.

Men hvordan kan bevidsthed opstå af død materie?
Det newtonske paradigme, den klassiske fysik har længe været for begrænset og videnskaben er ved at erstattet det med et nyt.
Det nye paradigme er baseret på kvanteenergi, superstrenge teorien og teorien om det forende felt.
I det nye paradigme har videnskaben vist, at verden er opbygget af verdner indeni verdner med forskellige lovmæssigheder på hvert niveau, og at det forende felt består af bevidsthed.
At det forenede felt er bevidsthed, der sætter sig i bevægelse og opstår som stof, som partikel i det fysiske univers.
Teorien om det forende felt viser, at verden fundamentalt er forenet og overfladisk forskelligt.
Det kræver en ny måde at tænke og opleve på.
Alt hænger sammen og påvirker hinanden stort som småt i alle forhold.
Spirituelle praksisser har altid sagt det samme som videnskaben nu dokumenterer.

At alt består af energi, der er bevidst.
At det enkelte mennske kan erkende disse sandheder ved at meditere og bringe sindet i ro, – og blive ét med den universelle bevidsthed.
Du har en fri vilje til, om du vil leve udfra naturens lovmæssigheder eller ej.
Det er baseret på videnskabelig forskning og mennesklig erfaring fra spirituelle praksisser igennem flere tusinde år.
Det er naturens lovmæssigheder der er sådan.
Det ved vi nu – siger mange forskere.
Men det er op til den enkelte, op til dig selv, om du vil leve udfra naturens lomæssighed.
Ingen kan tvinge dig til det.
Du kan også vælge at lade være.
Det er et valg den enkelte selv træffer.
Et samfund i harmoni med naturen realisers kun, hvis hver enkelt menneske selv vælger det.
Deri består fri vilje vil jeg mene.
Hvad vælger du?