Det Følelsesmæssig håndværk
At mestre det følelsesmæssige, kreative og  kunstneriske håndværk
Det er følelserne der fæstner ny viden, oplevelser og læring i hjernens hukommelse, så de bliver til erfaringer, kompetencer og viden. I en verden præget af konstante forandringer og konkurrence er behovet stærkt stigende for at have medarbejdere, der både skal være fagligt kompetente og hele mennesker når der ydes service, udvikles nye produkter og samarbejdes med kollegaer, kunder og leverandører. Nye løsninger skal produceres i et stadigt accelererende tempo. Dét kan hele kreative mennesker i balance med deres følelsesliv levere.

Kreative mennesker
I bestræbelserne på at klare konkurrencen kan effektiviseringer få den virkning, at de faglige kompetencer blive opprioriteret på bekostning af de bløde følelsesmæssige og innovative kompetencer.
Men den mest effektive konkurrenceforbedring globaliserede virksomheder i dag kan foretage er faktisk, at lære medarbejderne at være hele kreative mennesker der mestre ”Det følelsesmæssige kunstneriske håndværk”.
De neurologiske forudsætninger for at mestre ”Det følelsesmæssige kunstneriske håndværk” kræver at man kan bruge sin følelsesmæssige intelligens optimalt. De  mennesker der gør det kendetegnes ved at være i besiddelse af kvaliteter som selverkendelse, selvbeherskelse, vedholdenhed, flid og motivation, indlevelsesevne og situationsfornemmelse. Det er mennesker der fungerer i balance i de nære forhold og klarer sig suverænt i alle arbejdssituationer. De har selvstændighed og selvdisciplin, næstekærlighed og medfølelse som deres basale evner.

Mestre det følelsesmæssige håndværk
På arbejdspladsen vil en medarbejder der mestre det følelsesmæssige håndværk være i besiddelse af personlig integritet, fleksibilitet, selvkontrol og store samarbejdsevner. De vil være løsningsorienterede, team-playere, kreative, innovative og forandringsparate.

De kan
Addere følelser ind i produkter, løsninger og handlinger
Følelsesmæssig i balance i kommunikation og samarbejde.
Håndterer stressede situationer med excellence
Anvende kunstneriske kompetencer
Tune hjernen med geniernes metoder
Få ideer på kommando
Skabe og innovere i det daglige arbejde
Skabe virksomhedens fremtid
Lære hurtigere