Er du opmærksom på, at der er et skifte i gang?
Det er et skifte hvor videnskaben fortæller os, at verden ikke er en materiel verden der består af ting adskilt fra hinanden.  Men at alt hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden. Og vel at mærk, på måder vi har brug for at opdage.

Vi er midt i et paradigmeskifte.
Men de færreste er opmærksomme på hvad det skifte egentligt går ud på. Eller hvad paradigmeskiftet betyder for deres virksomheder, privatliv og for samfundet. Det betyder, at man heller ikke er opmærksom på, hvordan det hæmmer nye ressourcer i at komme til udtryk og  i brug, i almindelige menneskers daglige liv. Men faktisk ligger der en kæmpe ressource, i organisationers underliggende strukturer, der venter på at blive aktiveret af det nye paradigme.

Vi kan bevæge os væk fra angst og fordømmelse
Mange oplever øgede krav og opgaver uden der følger ressourcer med. Så hvad stiller man op mod det?
Det skiftet der er i gang, er en bevægelse væk fra det gamle udpinte paradigme, mod det nye med forståelse og ærbødighed for livet. En bevægelse der i stedet for angst og fordømmelse giver mennesker mod, håb og sindsr. Og med inspiration og visdom som bonus.

Det Gamle Paradigme
Det Gamle Paradigme har fortalt os, at vi er materielle ting.
At ressourcerne er begrænsede. At vi er alle adskilt fra hinanden og fra naturen.  At vi mennesker kan behandle naturen som vi vil uden problemer.  Men det er vi ved at opdage er forkert.

Det Nye Paradigme
Det Nye Paradigme viser at alt hænger sammen, så vi må tage hensyn til hinanden og naturen. Vi må være mere nærværende og lyttende. Vi må respektere forskellighed og byde kreativitet velkommen. Vi må alle tage ansvaret for, at vi er medskabere, og ikke passive tilskuere.

En ny bevidsthed
Vi er ved at udvikle en ny bevidsthed om hvordan alt hænger sammen. Og den indsigt frisætter ressourcer og energi i takt med det gamle hæmmende tankegods kasseres. Hjerneforskningen om Mindfullnes er én af måderne hvorved flere og flere opdager det nye paradigmes betydninger.  Forståelsen for udbyttet af meditation giver indsigt i hvor man kan få mere energi og ressourcer i det daglige arbejde.
Ny viden om tarmfloraens betydning for hjernens liv giver betyder at flere og flere begynder at spise sundere. Vi begynder at forstå de nye sammenhænge mellem bakteriefloraen i tarmene og immunforsvaret og den almene sundhed. Fremtiden ligger i det fine og subtile. Her er der enorme ressourcer der bare venter på at blive taget i brug.