Brug for overblik?

Brug for overblik, koncentration og bedre hukommelse?. Så er Mind Map løsningen.
Har du før brugt lange sætninger og mange ord når du skulle tage notater?
Har du brugt Palm Pilots, bærbar PC eller diktafon?
Så har du gjort det mere vanskeligt for dig selv end du behøver.
For selvom teknikken udvikler sig med rivende hast har den ikke ”opfundet” noget nyt med hensyn til at tage effektive notater.
De fleste tager stadig notater på den gammeldags ”ord for ord” måde.
Denne metode beror på den antagelse at vores hjerne bedst kan huske hvis viden optages lineært-”et ord ad gangen”.
Denne antagelse er forkert, fordi forskning i hjernens funktioner har vist, at hjernen organiserer sig i helheder.
Denne viden har Tony Buzan brugt da han opfandt ”Mind Mapping”.
Han siger at mind mapping styrker både forståelsen og hukommelsen samt det logiske og det lineære. Samtidig er det meget mere effektivt når man tager notater og behandler informationer.
Buzan siger at man modtager informationer i en sammenhæng, og analyserer, indkoder og kritiserer gennem hele processen.
Hvis man vil nedskrive et foredrag ord-for-ord ryger opmærksomhed sig en tur. Der er ganske enkelt ikke tid til at lytte og forstå.
En anden ulempe ved ord-for-ord notater er, at man ikke kan hoppe imellem punkterne, hvis foredragsholderen springer rundt i emnet.

Enkel og overskuelig
Mind Map er en enkel og overskuelig notatteknik, når først man har forstået principperne.
I starten kræves der lidt øvelse. Brug flere ark papir, gerne i  forskellige størrelser, samt blyanter og kuglepenne i forskellige farver.
1. trin: er at skrive emnet midt på siden. Det centrale i midten. Sæt en cirkel eller ramme omkring. De ord der skrives om emnet skal kun være nøglebegreber eller et stikord.
Skriften må godt være stor og letlæselig.
Ordene der skrives skal være betydningsbærende og konkrete.
2. trin: er del- eller underemner, der uddyber det centrale. Disse nøgleord og begreber skrives på en linie der tegnes udfra den ramme/cirkel, der er i midten omkring det centrale.
Disse ord kan eventuelt også indrammes alt efter temperament.
3.trin: er detaljerne, der understøtter og uddyber delemnerne. Alle ideer og refleksioner om emnet nedskrives som detaljer, og stadig kun som stikord og begreber.
Jo mere detaljeret viden der nedskrives, jo længere ud mod kanterne af papiret.
Man kan vælge at holde delemner og understøttende detaljer i samme farver, eller at omkranse delemnerne med en bestemt farve.

Brug tegninger
Ord og begreber kan erstattes eller suppleres med små tegninger, kruseduller eller andre former for personlige symbolikker. De er med til at øge hukommelsen, og er ofte mere sigende end ord.
Der kan også tilføjes små lister af informationer eller grafer, kurver eller modeller.
Princippet er dog stadig at holde al information om emnet på èt stykke papir.
Skulle et emne behøve mere uddybende detaljer og beskrivelser, kan disse tilføjes på et stykke papir der fungerer som bilag.

Mange fordele
Det kan være hårdt arbejde i begyndel-sen når man skal lære at notere i ) mind map,
men gevinsterne er mange når først man har fået metoden ind under huden.
Selve metoden og formatet på mind mappet betyder en stimulering af det kreative flow af ideer.
Indlæringen og hukommelsen styrkes.
Koncentrationen med at se det væsentligste i et emne og kunne rumme det i et par få stikord eller begreber øger indlæringen og styrker hukommelsen. Dette betyder samtidig at mind mappet består af bearbejdet viden, der er genfortalt med brugerens egne stikord og referencerammer.
Notaterne af begreber og stikord sikrer mere tid til koncentreret lytning og opmærksomhed.
Genkaldelse og repetition af emnet bliver også lettere og øger igen indlæringen og hukommelsen.
Mind mapping sikrer at den kreative del af hjernen aktiveres.
Vores logiske del af hjernen arbejder i ord, analyser, én ting ad gangen osv. Den kreative del af hjernen arbejder i helheder, farver, billeder, sammenhænge og intuition. Derfor sikrer mind mapping at der bruges en større del af hjernen ved indlæringen.