Bevidsthedens forskellige tilstande

Flere bevidstheds oplevelser
Måske tænker du ikke over det, men du oplever dit liv ud fra forskellige bevidstheds tilstande. Der er forskel på om du er dagsbevidst, drømmer, er i dyb søvn eller er i den 4. tilstand – meditation.

Dagsbevidsthed
Når du er vågen og retter din opmærksomhed udad er du i dagsbevidstheden. Din hjernes svingningsfrekvens kan måles og er forskellig fra de andre tilstande. Din krops fysiologi er også meget specifik i forhold til de andre. Du oplever verden på en bestemt måde.

Drømmesøvn
Når du er i drømmesøvnen, er du i en anden bevidsthedstilstand end i den vågne. Din hjernefrekvens er anderledes end i vågen tilstand. Din kropsfunktioner er anderledes og din oplevelser er også forandret. I drømme kan du flyve, flytte dig til andre steder på et splitsekund og slås med tigre og meget andet. En helt anderledes oplevelse end i den vågne tilstand.

Dyb søvn
Når du er i dyb søvn er det igen en helt 3. tilstand din hjerne er i. Det er en 3. svingningsfrekvens og en 3. fysiologisk tilstand din krop er i. Din bevidsthedsoplevelse er kun at du måske vågner hvis du hører høje lyde eller nogen rører ved dig. Ellers er du helt væk. Du sover. Bestemt en anden bevidsthedsoplevelse end den vågne tilstand.

Meditation
Når du er i den 4. tilstand, meditation, er det en helt fjerde tilstand. Din krops funktioner er mere koordinerede end i de 3 andre tilstande. Din oplevelse er en fjerde oplevelse end de 3 andre. Din hjernes svingningsfrekvenser er også en helt 4. tilstand.
Hjerneforskningen viser, at hvis du taler er det sprogcentret i den venstre hjernehalvdel der lyser op, er aktiv. Hører du musik er det et center i den højre hjernehalvdel der er aktiv, og så fremdeles. Alt efter hvilken handling du foretager så er de pågældende hjernecentre aktive.
Men når du er i den meditative tilstand, så lyser hele hjernen på én gang, så er hele hjernen aktiv. Når du træner meditation vil du opleve en større og større fred og velvære når du mediterer. Ved træning over nogen tid vil du opleve at denne tilstand også vil være aktiv i vågen tilstand. Du husker bedre, lærer bedre, er mere glad og får større sundhed.

Flere tilstande
Der er også en 5., 6. og 7. tilstand. Den 5. hvor der opleves helhed med alt. Den 6. der opleves som sammensmeltning med universet og d. 7. hvor der berettes om en oplevelse af at være ét med skaberen. Disse 3 tilstande fortæller visdomspraksisserne om. Hvis du har erfaringer med dem så skriv om dem her.