Bevidst Skabelse Foredrag

Hvad er Bevidst Skabelse?

Bevidst Skabelse er en fusion af videnskabens landvindinger og spirituelle erfaringspraksisser. Kvantefysikken og teorien om det forenede felt viser at universet fundamentalt er forenet og overfladisk forskelligt, hvilket er det samme som spirituelle praksisser har sagt i 4.000 år. Nyere hjerneforskning om hjernens plasticitet har dokumenteret at vi kan erkende og opleve universets naturlige lovmæssighed via meditation og derved blive bevidste om hvordan vores overbevisninger og tanker skaber vores liv. Det hele samles i en nyskabende udviklingsmetode.
Samlet en kraftfuld cocktail der transformere i positiv retning.

Foredraget giver svarerne på

•    Hvad er det nye paradigme?
•    Hvordan forenes kvantefysik, hjerneforskning med spiritualitet?
•    Hvilken betydning har mine overbevisninger for mit helbred?
•    Hvilke sundhedsmæssige fordele giver det?
•    Hvad er den 4. tilstand foruden vågen, drømmesøvn og dyb søvn?
•    Hvilke fordele er der ved den 4. tilstand?
•    Hvordan hænger det sammen med ledelsesværktøjer?
•    Hvordan kan det omsættes til nye sociale teknologier?
•    Hvorfor giver det større livskvalitet

Udbytte og Fordele

•    Tilfører nye samarbejdsformer, metoder og værktøjer
•    Inspirerer til nytænkning
•    Motiverer til kreativitet og innovation
•    Øger iderigdommen
•    Skærper sammenhængstænkning
•    Giver nye indsigter i moderne videnskab
•    Indlæring af nye kompetencer baseret på hjerneforskning
•    Styrker teams, samarbejde og arbejdsglæde
•    Forbedre sundheden
•    Øger livskvaliteten
•    Giver mindre sygefravær
•    Mindsker stress