HurtigLæsning

Jan Christiansen har afholdt kurser og foredrag for over 10.000 mennesker i HurtigLæsning, Accelereret Indlæring, Hukommelse, Mind Map og
Geniers Strategier.
Han har udviklet Børsens LærSelv HurtigLæsning