Leonardo da Vinci´s 7 principper

– der fører til verdensklasse

 

Leonardo da Vinci (1452) var en af verdenshistoriens største genier. Han var kunstner, har malet Mona Lisa, han var ingeniør og opfandt ubåden, bilen og helikopteren 400 år før man opfandt motoren. Han var arkitekt og patolog. Og så levede han efter 7 principper der førte til verdensklasse.

De 7 principper er:

Nysgerrighed
Umættelig nysgerrighed overfor livet og naturen. En ubøjelig og vedholdende søgen efter viden og vedvarende læring.

Eksperimentering
Leonardo eksperimenterede hele tiden
Havde viljen til at begå fejl og lære af dem. Følte en forpligtelse til at efterprøve sin viden gennem erfaring

Iagttagelse
Leonardo skærpede konstant sin iagttagelse og sine  sanser – især øjet. ”Al vores viden udspringer af vores sansninger”

Intuition
Leonardo turde stå overfor det ukendte og stolede på sin intuition. Aanskuede altid udfordringerne fra flere forskellige sider

Kunst og Videnskab
Leonardo brugte og trænede begge hjernehalvdele ved at forene kunst og videnskab, logik og fantasi, fornuft og romantik

Sundhed
Leonardo stræbte hele tiden efter en sund levevis, sund kost og fysisk træning

Helhed
Leonardo tænkte altid i helheder og sammenhænge. For Leonardo hang alt sammen. Vekslede mellem helhed og detaljer

Foredraget giver dig en uddybende viden om de 7 principper du kan bruge i din hverdag for at opnå verdensklasse.